Årets fisker Vidmantas Liu med Røyebilde.

Vidmantas Liu har også fanget mange andre fine fisk og tatt bilder av dette!