Styreleder

Birte Søilen Tlf: 934 58 085
Sotrasportsfiskere@gmail.com

Nest leder

Christian Jensen

Kasserer

Svein Olav Storebø

Styremedlem

Tore Samuelsen

Vara

Thomas Klubben
Øyvind Rykke

Leder i Fiskeutvalget

Tore Samuelsen Tlf: 991 56 294