Sotra Sportsfiskere

Gratis fiskekonkurranse etter abbor og gjedde for alle

 Fiskeområde Øygarden kommune

1. juni til 15. august 2022. Vinner blir trukket i slutten av august.

Regler og Premier

For å skape oppmerksomhet rundt ulovlig utsetting av fisk i våre vassdrag lager vi en konkurranse der det er fokus på å få opp mest mulig fisk. Derfor skal all gjedde og abbor avlives og taes bilde av for å delta i konkurransen. Abbor og gjedde hører ikke hjemme her i Øygarden og disse fiskene gjør ubotelig skade på økosystemet i de vann og vassdrag de blir ulovlig utsatt i.  

- Fisk rapporteres inn med bilde  på mail til : sotrasportsfiskere@gmail.com

- Meld inn fisk med navn og alder på fisker

- Bilder av avlivet abbor og gjedde + vekt om du ønsker å delta i størst fisk konkurransen

- Kun fiske med stang og håndsnøre

- Du får tildelt lodd på all innmeldt fisk

- Hver gjedde gir 2 lodd til fisker og hver abbor gir 1 lodd

- Barn 0 - 15 år og voksen 16 - 114 år

- Fiskere er selv ansvarlig for å følge regelverket for fiske i Norge

- Bilder og navn på fisker som er sendt inn kan brukes av Sotra sportsfiskere i markedsføring (kan reservere deg)

 

Voksne 16-114 år                                                              

Størst gjedde og størst abbor  + loddtrekkning

Barn 0-15 år  

Størst gjedde og størst abbor  + loddtrekkning

Beste fiskebilde

Velges av styret i Sotra sportsfiskere

Premier

Fiskesett fra Sotranot

Vestnyt: Digitalt abonnement

Lastsikkringkurs fra Centrum trafikkskole  

Trafikalt grunnkurs fra Centrum trafikkskole

MC-kurs fra Centrum trafikkskole

Verktøysett fra Tess

Stang og snelle fra Rapala vmc  

Verktøysett fra XL-bygg/Sotrabruk

Fiskesett fra Norsk fletteri