Sotra Sportsfiskere 2022 

I 2022 har vi gjennomført
KM sjømeite,
KM ørret,
KM laks,
Størst laks,
Størst ørret/sjøørret,
Størst sei,
Gjedde og abbor konkurranse,
Handlekveld Sotranot,
Takkefest for Steinar og Sveinung med kake og loddsalg,
Klubbkvelder,
Jobbet med Fjellvassdraget og Blomvågvassdraget,
Søkt midler,
Gjennomført årsmøte,
Sett på muligheter for eget laksevaldog
Fått rabattkode hos skitt fiske (Betalende medlemmer får utdelt denne)